Dette er Sentraldistribusjon

Sentraldistribusjon AS er et av Norges ledende selskaper innen logistikk og distribusjon for bokbransjen og beslektede bransjer. Vi tilbyr løsninger som sikrer effektive informasjonssystemer og rasjonelle varestrømmer. Grunnleggende elementer for våre tjenester er

  • Høy servicegrad
  • Stor fleksibilitet
  • Kvalitet i alle ledd
  • Enkelhet for kunde