Nøkkeldata

Sentraldistribusjon distribuerer og lagerfører varer på vegne av forlag, netthandelsaktører og bokklubber. Mottakere av produktene er bokhandlere, privatkunder og bokklubbmedlemmer.

Sentraldistribusjon AS har i dag over 200 forlag som kunder. Dette er den største kundegruppen hos oss, og de representerer en av landets mest spennende porteføljer innen alle boksjangere.

En av Norges største aktører i bokklubbmarkedet er Cappelen Bokklubber. Deres klubber spenner over flere sjangre hvor produktutvalget omfatter bøker i tillegg til hobbyartikler, hus-og-hjem-produkter og andre gaveartikler. Alt dette lagres og distribueres fra Sentraldistribusjon.

SD Books er SDs nyeste satsningsområde som tilbyr et godt utvalg av engelske bøker, både nyheter- og backlisttitler til bokhandlere. Aktuelle bokgrupper er romaner, krim/thrillers, dokumentar, ungdomsbøker, SF/Fantasy, reiseguider og illustrerte gavebøker.
 
Sentraldistribusjon tilbyr også et bredt spekter av tjenester som spesialemballering, ulike pakkeprodukter, vedlegg av informasjon i utsendelser med mer. 

Enkel tilgang til egen informasjon

Gjennom vårt internettbaserte system har alle kunder tilgang til egne nøkkeldata 24 timer i døgnet. Avhengig av hvilke tjenester som benyttes kan dette omfatte salgsdata, vare- og beholdningsinformasjon, ordrereserve, restordre, returer, rabatter etc.

Prismodell

Sentraldistribusjons prismodell baserer seg på normale, rasjonelle og kostnadseffektive logistikkprinsipper uavhengig av produktenes verdi, som ved gunstige omsetningsstrukturer kommer våre kunder til gode i form av lavere distribusjonskostnader.

Miljø

Sentraldistribusjon har Grønt Ansvar-sertifikat. Dette er et komplett system for dokumentert og miljøriktig avfallshåndtering.

Åpenhet

Sentraldistribusjon AS har i flere år arbeidet for å forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ansvarlighet er forankret i selskapenes retningslinjer, herunder Program for sosial ansvarlighet og Etiske retningslinjer, som benyttes for våre leverandører og andre samarbeidspartnere.

Ledelsen i Sentraldistribusjon har stort fokus på at arbeidsforholdene til våre medarbeidere skal være forsvarlige, og vi jobber systematisk for ivaretakelse av dette. Sentraldistribusjon er ikke kjent med noen brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser som anses å være brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller retten til anstendige arbeidsforhold. Selskapet har rutiner for forebygging, kartlegging og retting av eventuelle HMS brudd.

Sentraldistribusjon gjennomfører nødvendige prioriteringer som bidrar til å forutse, forebygge og minimere risiko i verdikjeden.