Sentralbord, telefaks og e-post

Telefon: (+47) 22 98 57 10
Telefax Oslo: (+47) 22 98 57 20
E-post: sdinfo@sd.no
Kundeservice e-post: kundeservice@sd.no
Regnskap e-post: regnskap@sd.no
 

Returadresse

Sentraldistribusjon AS
0540 Oslo